3 - Vodíková budú...

3 - Vodíková budúcnosť

  • Téma: Energetika
  • Miesto konania: Lab.cafe
  • Prezentuje: VUJE, a.s.
  • Prednášajúci:Ing.Branislav Hatala, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 16:30
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 17:10

3 - Vodíková budúcnosť

Informácie

Dopyt po vodíku, využiteľného v doprave a aj v ťažkom chemickom priemysle, bude na celom svete neustále narastať. Dnes je priemyselná výroba vodíka takmer úplne založená na fosílnych palivách. Množstvo energie potrebnej na rozklad vody, pre takéto aplikácie, je možné zabezpečiť priamym teplom vyrobeným v plne dekarbonizovaných vysokoteplotných jadrových reaktoroch. Vývoj jadrových vysokoteplotných technológií je výzvou pre vodíkovú budúcnosť.