Človek, tvor eko-...

Človek, tvor eko-logický

  • Téma: Ekológia
  • Miesto konania: OC Optima Košice
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Prednášajúci:RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 14:00
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 14:30

Človek, tvor eko-logický

Informácie

Prednáška Človek tvor EKO-logický s podtitulom Ako na to, je interaktívna prednáška plná rád a tipov, ako nájsť zmysel v každodenných ekologicky uvedomelých činnostiach, ktoré sa v globálnom meradle môžu zdať často zanedbateľné. Dozviete sa, ako si urobiť inventúru života a vniesť doňho udržateľnosť a zodpovednosť voči životnému prostrediu. Na prednášku si nezabudnite doniesť mobilné telefóny s internetovým pripojením, ktorými sa budete aktívne zapájať do deja prednášky a tiež do kvízu, ktorý na Vás v závere čaká spolu s peknými cenami.