Overuj si fakty

Overuj si fakty

  • Téma: Spoločnosť a kultúra
  • Miesto konania: OC Optima Košice
  • Prezentuje: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Prednášajúci:doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.; Mgr. Peter Getlík, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 19:00
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 19:30

Overuj si fakty

Informácie

Ako si väčšina z nás predstaví lietajúce prasa, kedy vznikajú falošné spomienky a koľko ľudí na Slovensku ľahko uverí konšpiračným teóriám? Tieto otázky povzbudzujú súčasný politologický a mediologický výskum na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorý sa sústreďuje aj na obranu pred hoaxami a dezinformáciami, ktoré sa šíria v aktuálnom mediálnom prostredí. Obzvlášť na sociálnych sieťach nie je vždy jednoduché rozlíšiť fakty a výmysly, ale pokúsme sa o to.

Doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD. je docentom politológie a vedúcim Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V rámci svojho vedecko-pedagogického zamerania sa orientuje hlavne na problematiku fungovania politických systémov, demokracie a na problematiku regionálnych integračných procesov, euroskepticizmu, medzinárodných vzťahov a geopolitiky. Okrem účasti na viacerých vedeckých projektoch bol aj vedúcim úspešného grantového projektu VVGS-2014-214 Volebný cenzus v 21. storočí a aktuálne je vedúcim úspešného grantového projektu KEGA 014UPJŠ-4/2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov. Má bohaté skúsenosti s riešením viacerých výskumných projektov.

Mgr. Peter Getlík, PhD. sa v prienikoch mediológie a literárnej vedy zaoberá vzťahom umenia a médií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Inšpirovaný hlavne vetvou kognitívnej mediálnej teórie si všíma, ako sa využívajú aj zneužívajú obrazné vlastnosti jazyka a mysle v rôznorodých mediálnych produktoch. Vyučuje predmety ako mediálna výchova, digitálna komunikácia či literatúra vo filme a televízii.