Atómy, tmavá hmot...

Atómy, tmavá hmota a iné "neviditeľné" pravdy sveta

  • Téma: Vesmír
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Fakulta matematiky, fyzika a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:Mgr. Juraj Tekel, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 11:15

Atómy, tmavá hmota a iné "neviditeľné" pravdy sveta

Informácie

Atómy, tmavá hmota, neutrína a mnohé ďalšie veci, o ktorých existencii sme vedeli bez toho, aby sme ich priamo pozorovali. Prednáška bude o tom, ako sa dá dozvedieť veľa o veciach, ktoré sme nikdy nevideli ani nechytili. O tom, ako sa dajú veci objaviť najskôr na papieri a až potom v skutočnom svete. A o tom, prečo sa dá veriť aj iným veciam ako sú vlastné uši a oči.