Ako prežiť klima...

Ako prežiť klimatickú krízu v neudržateľných mestách

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Euractiv
  • Prednášajúci:Michal Kiča, Tatiana Kratochvílová, Radim Cmar, Zuzana Jarašová, Karolína Blunárová, Irena Jenčová
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 17:00

 Ako prežiť klimatickú krízu v neudržateľných mestách

Informácie

Napriek požiarom, obetiam vlny horúčav či záplavám európske vlády sa nepripravujú na čoraz častejšie extrémy počasia. Aj keď sa energetická, dopravná a technologická infraštruktúra sa snaží fungovať pri teplotách presahujúcich hranicu 40 stupňov Celzia, Slovensko neprijíma žiadne adekvátne opatrenia, aby ľuďom a samosprávam s ich zvládaním pomohlo. Nejde len o ľudské zdravie, horúčavy spôsobujú zlyhanie kritickej infraštruktúry ako sú železnice alebo atómové elektrárne.