13 - Vplyv pandém...

13 - Vplyv pandémie COVID – 19 na životný štýl detí

  • Téma: Spoločnosť a kultúra
  • Miesto konania: V-klub
  • Prezentuje: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdii
  • Prednášajúci:doc. RNDr. Tϋnde Juríková, PhD.,
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 21:00

13 - Vplyv pandémie COVID – 19 na životný štýl detí

Informácie

Pandémia COVID – 19 a striktné opatrenia zabraňujúce šírenie SARS-CoV-2 vo výraznej miere zasiahli do životného štýlu detí. Cieľom prednášky bude poukázať na zmeny v stravovacích návykoch vrátane zmien v telesnej hmotnosti v rámci skupiny detí predškolského a školského veku na Slovensku vplyvom pandémie COVID – 19. Pre charakteristiku 6-10 ročných detí bola využitá dotazníková metóda. Telesná hmotnosť a výška boli prepočítané na BMI index. Porovnávacia štúdia bola zameraná na obdobie pred pandémiou a počas pandémie 1. 2. vlny pandémie. Výsledky nášho výskumu poukázali na nárast telesnej hmotnosti v 44,44% prípadov detí a zvýšenú konzumáciu sladkostí, rýchleho občerstvenia a pochutín.