17 - Genetická po...

17 - Genetická podstata vnímania chuti a vône

  • Téma: Genetika
  • Miesto konania: Europa SC
  • Prezentuje: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

17 - Genetická podstata vnímania chuti a vône

Informácie

V stánku môže každý účastník zistiť svoj osobný profil vnímania chutí a vôní prostredníctvom ochutnávania a ovoniavania referenčných roztokov. Môže sa dozvedieť o genetickej podstate, ktorá je zodpovedná za jeho vnímanie chuti, ktorá bude zhrnutá spolu s jeho výsledkami do prehľadného výsledku jeho osobných schopností vnímať chuť a vône.