19 - Počítačové h...

19 - Počítačové hry a 3D modely

  • Téma: Informatika
  • Miesto konania: Europa SC
  • Prezentuje: Žilinská univerzita

19 - Počítačové hry a 3D modely

Informácie

Stánok prevedie návštevníka postupom vytvárania počítačových hier. Okrem samotných hier vysvetlí aj spôsoby 3D virtualizácie skutočných objektov do digitálneho priestoru.