V9 - Zážitkami k ...

V9 - Zážitkami k vede

  • Téma: Vzdelávanie
  • Miesto konania: Kunsthalle
  • Prezentuje: Centrum vedecko-technických informácií SR

V9 - Zážitkami k vede

Informácie

V stánku "Zážitkami k vede" vám predstavíme aktivity a činnosti Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré zastrešuje aktivity zamerané na podporu vedy, ako aj jej popularizáciu na Slovensku. Predstavíme Zážitkové centrum vedy Aurelium, webový portál Veda na dosah, tvorivú dielňu Fablab, časopis Quark, aktivity Vedeckej knižnice CVTI SR a mnohé ďalšie činnosti.