V11 - Robotika ak...

V11 - Robotika ako súčasť riešenia globálnych problémov

  • Téma: Robotika
  • Miesto konania: Kunsthalle
  • Prezentuje: FIRST Global Slovakia, o.z.

V11 - Robotika ako súčasť riešenia globálnych problémov

Informácie

V stánku vám predstavíme roboty, ktoré majú za úlohu riešiť globálne výzvy na súťaži FIRST Global, túto jeseň v Ženeve. Okrem robotov, ktoré si bude môcť publikum vyskúšať, budeme prezentovať aj náš inovačný projekt k téme súťaže FIRST Global: Carbon Capture, tj. zachytávanie oxidu uhličitého z atmosféry. Predstavíme vám súťaž v robotike pre stredoškolákov FIRST Global, ktorej podstatou je šíriť povedomie o globálnych výzvach a hľadať k nim riešenia pomocou technológií.