1 - Radiácia okol...

1 - Radiácia okolo nás

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: OC Optima Košice
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

1 - Radiácia okolo nás

Informácie

Radiácia je prirodzený jav a nachádza sa všade okolo nás. Šíri sa vo forme častíc, alebo vĺn. Časticové experimenty študujúce štruktúru hmoty prinášajú so sebou vývoj urýchľovačov, detektorov, nových materiálov, IT technológií, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, napr. v medicíne, priemysle, archeológii, v astrofyzike a mnohých ďalších. Pomocou týchto technológii môžeme radiáciu „zviditeľniť“ a využiť jej vlastnosti v prospech človeka.