9 - Objavuj mikro...

9 - Objavuj mikro-život okolo nás

  • Téma: Biológia
  • Miesto konania: OC Optima Košice
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

9 - Objavuj mikro-život okolo nás

Informácie

Deti ale tiež dospelí budú mať možnosť sledovať vyvíjajúci sa život kuracích a prepeličích embryií vo vajci a mimo škrupinu, pôdne červy a žiabronôžky. Všetky organizmy budeme sledovať pomocou mikroskopov a tak aspoň na chvíľu objavovať ich vlastný mikrosvet.