16 - Matematika v...

16 - Matematika v experimentoch

  • Téma: Matematika
  • Miesto konania: OC Optima Košice
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

16 - Matematika v experimentoch

Informácie

V našom stánku predstavíme reálne aj virtuálne matematické experimenty, ktoré bezprostredne súvisia so školskou matematikou ale i také, ktoré na prvý pohľad nemajú s matematikou nič spoločné. Návštevníkom ukážeme, že matematika nie je nudná, ale môže byť zábavná až fascinujúca. Ponúkané experimenty nevyžadujú žiadny formálny popis alebo hlboké znalosti matematiky, preto si ich môže vyskúšať každý. Zvedaví návštevníci sa môžu dozvedieť o histórii niektorých experimentov, ich aplikáciách či o tom, kde je matematika v nich ukrytá. Našou snahou je podporiť u žiakov a študentov záujem o matematiku a oboznámiť ich s možnosťami štúdia matematiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.