51 - Zahraj sa na...

51 - Zahraj sa na múdreho

  • Téma: Človek
  • Miesto konania: OC Optima Košice
  • Prezentuje: Centrum vedecko-technických informácií SR

51 - Zahraj sa na múdreho

Informácie

Zahraj sa na múdreho! je kvízová interaktívna hra vhodná pre 1-4 hráčov. Po obsahovej stránke je hra zameraná na otázky o vedcoch a ich vynálezoch. Kvíz bude premietaný na dotykovej obrazovke, ktorá je umiestnená v prezentačnej konzole.