46 - Život buniek...

46 - Život buniek v magnetickom poli

  • Téma: Zem
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied, Bratislava, Ústav merania, Oddelenie zobrazovacích metód

46 - Život buniek v magnetickom poli

Informácie

Ako vieme sledovať zmeny množstva buniek? Ako sa správajú živé bunky pod vplyvom magnetického poľa? Možeme získať nejakú výhodu z takéhoto správania?

Návštevníci sa prostredníctvom mikroskopu ocitnú vo svete živých kvasinkových buniek. Uvidia ako sa rozmnožujú živé bunky a ako by tento proces mohlo ovplyvniť slabé magnetické pole s nízkou frekvenciou. Ďalej majú možnosť pochopiť proces, ktorým prebieha celé naše meranie.