39 - Kozmické poč...

39 - Kozmické počasie, geomagnetické pole a magnetický dáždnik

  • Téma: Vesmír
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi

39 - Kozmické počasie, geomagnetické pole a magnetický dáždnik

Informácie

Všetci veľmi dobre poznáme atmosférické počasie a nepochybujeme o jeho význame pre náš každodenný život. Vysoko nad hranicou atmosféry v blízkom kozmickom okolí Zeme sa dejú iné zaujímavé procesy, pre ktoré sa používa pojem kozmické počasie. Tieto procesy sú poháňané premenlivou slnečnou aktivitou a prejavujú sa hlavne poruchami magnetického poľa Zeme. V našom stánku sa dozviete, prečo je pre nás dôležité nielen atmosférické ale aj kozmické počasie, čo je to magnetická búrka, ako ju možno predpovedať a ako nám pomáha magnetický dáždnik. Predstavíme Vám geomagnetické pole ako významy faktor, bez ktorého by život na Zemi tak ako ho poznáme nebol možný. Ukážeme Vám, ako meriame geomagnetické pole, prečo kompas nie vždy smeruje na geografický sever ale aj to, ako si bežne môžete zmerať veľkosť geomagnetického poľa sami. Dozviete sa tiež aký je mechanizmus vzniku geomagnetického poľa, ako sa mení v  rôznych časových a priestorových škálach a ako nám pomáha pri spoznávaní zemského vnútra.