41 - Zemetrasenia...

41 - Zemetrasenia – zemský povrch v pohybe

  • Téma: Zem
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav vied o Zemi SAV

41 - Zemetrasenia – zemský povrch v pohybe

Informácie

V našom stánku sa interaktívne dozviete prečo a ako zemetrasenia vznikajú a tiež kde a ako sa na Slovensku a vo svete merajú. Dozviete sa o historických zemetraseniach zaznamenaných na dnešnom území Slovenska a o ich účinkoch. Bude si môcť pozrieť a vypočuť záznamy zemetrasení z rôznych častí sveta. Dokonca, si budete môcť vytvoriť a zaznamenať vlastné malé “zemetrasenie“.