35 - My sme svet

35 - My sme svet

  • Téma: Ekonómia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: EUBA, Fakulta medzinárodných vzťahov/ Národohospodárska fakulta, Národohospodárska fakulta

35 - My sme svet

Informácie

Udalosti posledných mesiacov nám znova pripomenuli, že sme súčasťou medzinárodného diania, a že aj my sme svet. Účastníci si budú môcť otestovať svoje vedomosti o dianí v medzinárodných hospodárskych, politických, právnych a kultúrnych vzťahoch, a to prostredníctvom informácií o ich inštitúciách, osobnostiach, pomocou máp a číselných údajov. V našom stánku sa účastníci tiež budú môcť zapojiť do kvízu o medzinárodných témach.