19 - Je IN vedieť...

19 - Je IN vedieť o výskume AUTizmu

 • Téma: Medicína
 • Miesto konania: Stará tržnica
 • Prezentuje: Akademické Centrum Výskumu Autizmu a Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

19 - Je IN vedieť o výskume AUTizmu

Informácie

Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA), pôsobiace v rámci Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, sa venuje výskumu porúch autistického spektra (PAS) z rôznych hľadísk. Prevalencia, počet diagnostikovaných ľudí, sa stále zvyšuje a preto by sme si mali týchto ľudí všímať a tiež venovať pozornosť výskumu súvisiacim s autizmom. Náš tím sa autizmu venuje z mnohých hľadísk. Je známe, že ľudia s autizmom okrem základných symptómov často trpia poruchami spánku, či rôznymi ťažkosťami gastrointestinálneho traktu. Snažíme sa zistiť prečo je to tak, skúmame črevnú mikrobiotu a tiež zápal. Zaoberáme sa, akú úlohu v autizme zohrávajú hormóny, krvinky či antropometrické ukazovatele. Naše najnovšie projekty sú zamerané na genetické pozadie autizmu, keďže PAS je z veľkej miery dedičná porucha. Našim výskumom tak chceme získať komplexný obraz o autizme a pochopiť tak všetky jeho súvislosti. Okrem toho sa snažíme zvyšovať povedomie o autizme v širokých kruhoch odbornej aj bežnej, laickej, verejnosti. V tejto súvislosti bola vydaná kniha Autizmus od A po S, ktorá vyšla pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme 2.4.2022, kde sa široký tím autorov na čele s profesorkou Ostatníkovou snaží priblížiť autizmus z psychologického aj biomedicínskeho hľadiska.

Našou prezentáciou chceme:

 • priblížiť verejnosti naše vedecko-diagnostické pracovisko, ako aj prácu v oblasti výskumu formou propagačných materiálov, posterov
 • vyzdvihnúť potrebu účasti dobrovoľníkov na výskumných projektoch, vďaka ktorým sa nám môže podariť pochopiť a objasniť príčiny autizmu
 • spraviť osvetu - vyvrátiť mýty, a zdôrazniť vedecky overené fakty, týkajúce sa výskumu autizmu ako aj poznatkov súvisiacich s autizmom
 • prezentácia knihy AUTIZMUS od A po S, ktorá vyšla 2.apríla 2022 pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, možnosť osobne sa stretnúť so spoluautormi tejto publikácie, a neformálne sa porozprávať

Návštevníci budú mať príležitosť:

 • vidieť v mikroskope zdravé a poškodené červené krvinky
 • vidieť ilustrácie analýz hormónov a čo všetko treba spraviť nato, aby sme získali výsledok
 • vyskúšať si kvíz pre malých aj veľkých – správne odpovede budú odmenené
 • otestovať kyslosť rôznych bežných tekutín a roztokov prostredníctvom po domácky vyrobených detekčných papierikov
 • zoznámiť sa so skríningovým dotazníkom pre PAS