63 - NavX- navigá...

63 - NavX- navigácia v rozšírenej realite

  • Téma: Technika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií

63 - NavX- navigácia v rozšírenej realite

Informácie

Navigácia v rozšírenej realite, sa zaoberá, tak ako názov napovedá - navigovaním užívateľa pomocou prvkov v rozšírenej realite - konkrétne sa zameriavame na túry s digitálnym sprievodcom (avatarom) v rozšírenej realite za pomoci smartfónu. Počas prezentácie si účastníci budú môcť vyskúšať nami vyvíjanú aplikáciu.