62 - Fototox

62 - Fototox

  • Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií

62 - Fototox

Informácie

Účelom prezentácie je vysvetliť akým spôsobom prebieha testovanie liekov a prečo môže informatika v tomto smere pomôcť. Keďže sa v projekte zaoberáme fototoxicitou, stručne si vysvetlíme, čo to fototoxicita je, a aké miesto má vo farmácii. Účastníci budú môcť pomocou interaktívnej kartovej hry hádať, či znázornený liek na kartách obsahuje fototoxickú látku. Pre správnu odpoveď si musia zistiť SMILES kód naskenovaním QR kódu na kartičke, ktorý vložia do vytvorenej webovej aplikácie.