71 - Laboratórium...

71 - Laboratórium Pokročilých Materiálov

  • Téma: Materiály
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Laboratórium Pokročilých Materiálov

71 - Laboratórium Pokročilých Materiálov

Informácie

Laboratórium Pokročilých Materiálov je novozaložené pracovisko na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na našom pracovisku sa zaoberáme vývojom a výskumom nanomateriálov a iných moderných materiálov pre využitie v solárnych článkoch, optických displejoch, ako aj v biotechnológiách. V našom stánku vysvetlíme, čo sú nanomateriály, kde všade sa už využívajú v praxi, aké nové využitia nanomateriálov môžeme očakávať v blízkej budúcnosti. Predvedieme príklady nanomateriálov vyrobených v našom laboratóriu a ukážeme, ako je možno manipulovať ich vlastnosti zmenou veľkosti a tvaru. Taktiež priamo predvedieme prípravu nanočastíc zlata a striebra.