30 - Európska kom...

30 - Európska komisia - Zastúpenie na Slovensku

  • Téma: Informácie o EÚ
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Európska komisia - Zastúpenie na Slovensku

30 - Európska komisia - Zastúpenie na Slovensku

Informácie

Súťažno-vzdelávacie aktivity, informovanie verejnosti o činnosti Európskej únie v oblasti vedy a výskumu.