65 - Diamant - vi...

65 - Diamant - viac než len klenot

  • Téma: Technika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroniky a fotoniky

65 - Diamant - viac než len klenot

Informácie

Prezentujeme unikátnu technológiu výroby diamantov a ich využitie pri dezinfekcii, analýze a čistení vôd. Tenké vrstvy bórom dopovaného diamantu vyrobené chemickou depozíciou z plynov vo vákuu sú základom pre výrobu elektrochemických elektród. Tieto po pripojení elektrickej energie dokážu produkovať látky schopné odstrániť z vody aj mimoriadne odolné a nebezpečné typy znečistenia, akými sú napríklad liečivá, drogy, pesticídy alebo baktérie rezistentné voči antibiotikám.

Dôležitou súčasťou prezentácie je už tradičný "najnovší model vákuového zväčšovača cukríkov“, s pomocou ktorého najmä mladším návštevníkom hravou formou vysvetlíme fyzikálne zákonitosti vákua.