34 - Záhada stavb...

34 - Záhada stavby a vývinu ľudského tela

  • Téma: Neživá príroda
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Lekárska fakulta

34 - Záhada stavby a vývinu ľudského tela

Informácie

Ľudské telo je veľmi komplikované. Pre zjednodušenie ho môžeme rozdeliť na štri štrukturálne podjednotky: bunky, tkanivá, orgány a orgánové systémy. Bunky sú najmenšie stavebné a funkčné jednotky ľudského tela. Ich veľkosť kolíše od 5 do 200 mikrometrov. Aby sme mohli študovať bunky, musíme využiť svetelné a elektrónové mikroskopy. Ako prvý študoval bunky Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), holandský obchodník a vedec, a to pomocou svojich ručne vyrobených mikroskopov. Opísal nimi červené krvinky, spermie, svalové vlákna alebo mikroorganizmy. Vďaka svetelnému mikroskopu môžeme pozorovať a študovať tkanivové štruktúry na úrovniach, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Na vyšetrenie tkanív pod svetelným mikroskopom zvyčajne používame veľmi tenké a zafarbené tkanivové rezy nazývané histologické preparáty. V mikroskope potom môžeme pozorovať rôzne pôvabne tvarované bunky, ktoré sú také krásne a rozmanité ako motýle. Orgány ľudského tela sú tvorené niekoľkými rôznymi druhmi tkanív, ktoré spoločne vykonávajú špeciálnu funkciu. Orgány sú viditeľné voľným okom a na ich štúdium vieme pripraviť rôzne druhy preparátov. Rôzne orgány, ktoré spoločne vykonávajú zložitejšie funkcie, sa nazývajú orgánové systémy. Vďaka nášmu tímu vysokoškolských pedagógov a vedcov z Ústavu histológie a embryológie a Anatomického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave môžete skúmať zloženie ľudského tela od mikroskopickej úrovne až po kompletné orgánové preparáty. Prvýkrát predstavíme naše vlastné 3D tlačené modely ľudských embryí.