73 - Máš kontrolu...

73 - Máš kontrolu nad sebakontrolou?

  • Téma: Spoločnosť a kultúra
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Filozofická fakulta

73 - Máš kontrolu nad sebakontrolou?

Informácie

Čo sú exekutívne funkcie a prečo sú dôležité? Ako ich hodnotíme? Ako súvisia s hrou a učením?