28 - Dotkni sa ná...

28 - Dotkni sa nástrojov digitálneho navrhovania miest

  • Téma: Podpora inovácií
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta architektúry a dizajnu

28 - Dotkni sa nástrojov digitálneho navrhovania miest

Informácie

Nástroje digitálneho navrhovania nám pomáhajú tvoriť budovy a pretvárať mestá tak, aby boli udržateľné a využívali energiu, ktorú nám zadarmo ponúka slnko. Príďte si sami v reálnom čase vyskúšať, aký vplyv môže mať tvar budovy a jej orientácia v priestore na potenciál zachytývať slnečné žiarenie a stať sa energeticky sebestačnou. Ak vás zaujíma aj história, prostredníctvom virtuálnej reality vám ukážeme, ako vyzerali opevnené sídla spred dvoch tisícročí pozdĺž Dunaja. Stáli na miestach, ktoré môžete navštíviť aj dnes.