36 - SAIA, n.o. a...

36 - SAIA, n.o. a EURAXESS Slovensko - Štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí

  • Téma: Informácie o EÚ
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská akademická informačná agentúra, SAIA, n. o.

36 - SAIA, n.o. a EURAXESS Slovensko - Štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí

Informácie

SAIA, n. o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorá poskytuje poradenstvo a pomoc v oblasti štipendií a grantov na štúdium, výskum či iné pobyty do zahraničia. Administruje štipendijné programy do celého sveta a vo svojej Databáze štipendií a grantov má stovky štipendijných ponúk pre rôzne kategórie uchádzačov.
Iniciatíva EURAXESS poskytuje poradenstvo a podporu výskumníkom v oblasti medzinárodnej mobility a kariérneho rozvoja.

Pracovníci SAIA a EURAXESS Slovensko budú poskytovať informácie o možnostiach získania štipendií a grantov na študijné a výskumné pobyty v zahraničí. K dispozícii budú propagačné a informačné materiály a publikácie. V stánku bude prezentovaná aj databáza štipendií a grantov spravovaná SAIA a európsky portál EURAXESS, ktorého sekcia Jobs & Funding umožňuje bezplatné a jednoduché vyhľadávanie pracovných ponúk a štipendií vo výskume. Študenti, doktorandi, mladí aj skúsení výskumní pracovníci uvažujúci o študijnej alebo výskumnej mobilite v zahraničí sa budú môcť poradiť o konkrétnych možnostiach, pre mladších návštevníkov budú pripravené interaktívne hry súvisiace s témou medzinárodnej mobility.