74 - Objavuj tajo...

74 - Objavuj tajomstvá putovania kontinentov

  • Téma: Geológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta

74 - Objavuj tajomstvá putovania kontinentov

Informácie

Objavujme spolu tajomstvá putovania kontinentov, odhaľme miesta, kde a pred koľkými miliónmi rokov vznikali  horniny, ktoré dnes tvoria slovenské pohoria a nížiny. Praveké morské dná nám dnes hovoria o dávnych klimatických zmenách, o pádoch meteoritov a výbuchoch sopiek, ktoré zapríčinili zmeny v diverzite a formách života na Zemi.