13 - Odnes si dom...

13 - Odnes si domov DNA z ovocia

  • Téma: Genetika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta

13 - Odnes si domov DNA z ovocia

Informácie

Aktivita nášho stánku je zameraná na genetickú informáciu (DNA), ktorá sa nachádza vo všetkých živých organizmoch, ako sú baktérie, rastliny či dokonca aj človek. Túto zaujímavú a mimoriadne dôležitú molekulu sa spolu pokúsime vyizolovať z rôznych druhov ovocia pomocou bežne dostupných chemikálií, ktoré sa nájdu aj vo vašej domácnosti. Navyše, účastníci si získanú DNA budú môcť vziať so sebou.