58 - Supravodiče ...

58 - Supravodiče tenšie ako vlas

  • Téma: Technika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita v Bratislave / Materiálovotechnologická fakulta Trnava

58 - Supravodiče tenšie ako vlas

Informácie

Supravodiče sú zvláštne materiály, ktoré umožňujú vlakom vznášať sa vo vzduchu, prenášať veľké množstvo elektriny či včas odhaliť ochorenia. A to všetko dokážu vo vrstvách, ktoré sú tenšie ako vlas. Príď sa o tom presvedčiť na vlastnej koži (na vlastnom vlase) a odnes si v mobile fotografiu z mikroskopu. Môžeš sa tiež zabaviť s ďalšími pokusmi súvisiacimi s výskumom supravodičov.