18 - Ľudský mikro...

18 - Ľudský mikrobióm - Mikroorganizmy nášho tela

  • Téma: Medicína
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta/ Katedra mikrobiológie a virológie

18 - Ľudský mikrobióm - Mikroorganizmy nášho tela

Informácie

Ako môžu baktérie v ľudskom tele človeku pomáhať a ako vplývať na naše zdravie? Čo je to DNA a ako zistím, koľko DNA je v skúmavke? Ako prečítam DNA a čo je to sekvenovanie mikrobiómu?

Mikrobiológia skúma neviditeľný svet okolo nás, život mikroorganizmov. Medzi mikroorganizmy patria baktérie, kvasinky, vírusy, mikroskopické huby. Mikroorganizmy nie sú iba pôvodcovia ochorení, ale vedia byť aj nápomocné.