37 - Dáta – kľúč ...

37 - Dáta – kľúč k úspešnému podnikaniu

  • Téma: Ekonómia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ekonomická univerzita v Bratislave/ Fakulta hospodárskej informatiky

37 - Dáta – kľúč k úspešnému podnikaniu

Informácie

Viete, ako sa vyznať v množstve informácií? Ako informácie zbierať, spracovávať, analyzovať a na ich základe prijímať správne rozhodnutia? Viete, kto je to audítor, finančný analytik, aktuár, dátový analytik a čo je ich náplňou práce? V našom stánku sa dozviete odpovede na tieto aj ďalšie otázky.