40 - Otvor dvere ...

40 - Otvor dvere do sveta

  • Téma: Jazykoveda
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ekonomická univerzita v Bratislave/ Fakulta aplikovaných jazykov

40 - Otvor dvere do sveta

Informácie

Prostredníctvom hravého kvízu, otázok a aktivít stánok Fakulty aplikovaných jazykov sprostredkuje zaujímavosti a nové informácie o cudzích kultúrach, krajinách, jazykoch. Rovnako si deti a mládež ale aj dospelí môžu overiť svoje vedomosti o cudzích krajinách a kultúrach. Cieľom je ukázať, že čím viac jazykov ovládaš, tým skôr sa vieš dostať k informáciám a tiež si ich vieš lepšie overiť.