31 - Európsky par...

31 - Európsky parlament

  • Téma: Informácie o EÚ
  • Miesto konania: Stará tržnica

31 - Európsky parlament

Informácie

Informácie z prostredia Európskeho parlamentu.