38 - Rádioaktivit...

38 - Rádioaktivita naša každodenná

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.

38 - Rádioaktivita naša každodenná

Informácie

Vysvetlíme si podstatu rádioaktivity a názorne ju demonštrujeme pomocou hmlovej komory. Povieme si o tom, kde sa môžeme stretnúť s rádioaktivitou v každodennom živote, ako je dôležitou súčasťou prírody a vesmíru vôbec. Spoločne budeme hľadať odpoveď na otázku, či je rádioaktivita dobrým sluhom ale zlým pánom.