44 - Nebojte sa k...

44 - Nebojte sa kliešťov a inej hávede

  • Téma: Zoológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav zoológie Slovenská akadémia vied, v. v. i.

44 - Nebojte sa kliešťov a inej hávede

Informácie

Zameriavame sa na štúdium distribúcie a sezónnej dynamiky epidemiologicky najvýznamnejšieho kliešťa v strednej Európe – kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) a jeho infekciu medicínsky a veterinárne významnými patogénmi. V našom stánku si záujemcovia budú môcť pozrieť ako zbierame kliešte z vegetácie a z hostiteľov (vrátane ľudí), na aké druhy patogénov prenášaných kliešťami sa zameriavame. Oboznámime verejnosť s viacerými druhmi kliešťov, ich vývojovými štádiami, naučíme ľudí, ako si správne vybrať pricicaného kliešťa, ale aj ako sa môžeme voči kliešťom a nimi prenášaným ochoreniam chrániť. Okrem toho prinesieme so sebou aj inú “háveď", ako sú šváby a roztoče. Oboznámime verejnosť s našimi pilotnými výsledkami výskumu úlohy mačiek pri prenose ochorenia COVID-19.
Náš vedecký stánok určite zaujme nielen dospelých, ale aj deti.