33 - Máš vášeň pr...

33 - Máš vášeň pre podnikanie?

  • Téma: Ekonómia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ekonomická univerzita v Bratislave/ Fakulta podnikového manažmentu

33 - Máš vášeň pre podnikanie?

Informácie

Aktivity v stánku budú zamerané na:
- odhalenie predpokladov na podnikanie u záujemcov prostredníctvom dotazníka a odborných konzultácií,
- priblíženie princípov fungovania podnikania od nápadu, až po manažérske rozhodnutia o predaji pomocou počítačovej simulácie a možnosti vymyslieť vlastný produkt z jednoduchých materiálov,
- poukázanie na dôležitosť poznania vedecky overených princípov podnikania prostredníctvom hry a kreatívnych techník