8 - Kreatívne pod...

8 - Kreatívne podnikanie so Slovak Business Agency

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Stará tržnica

8 - Kreatívne podnikanie so Slovak Business Agency

Informácie

V našom stánku bude prebiehať 3D tlač trojrozmerného objektu na základe vstupných digitálnych 3D dát. Taktiež sa v stánku bude nachádzať 3D skener, ktorý na základe zosnímaných dát dokáže vytvoriť trojrozmerný digitálny model. Našou novinkou je tvorba s 3D perom, ktorú si účastníci budú môcť sami vyskúšať.