9 - Robíme nevidi...

9 - Robíme neviditeľné ovzdušie viditeľným

  • Téma: Meteorológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky/ LIFE Populair

9 - Robíme neviditeľné ovzdušie viditeľným

Informácie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Vedeli ste, že SHMÚ nielen sleduje vývoj počasia a zmenu klímy, ale aj monitoruje kvalitu ovzdušia prostredníctvom národnej siete 52 stacionárnych staníc? Viete, koľko meracích staníc má Bratislava a kde sú umiestnené? Vedeli ste, že doprava v Bratislave má najväčší podiel na znečisťovaní ovzdušia? Predstavíme Vám projekt Populair, ktorého cieľom je zvyšovať osvetu v oblasti starostlivosti a zlepšovania kvality ovzdušia, a súčasne aj našu úplne novú mobilnú aplikáciu DNESDYCHAM, prostredníctvom ktorej môžete mať dáta o ovzduší pod drobnohľadom vo svojom mobile.