15 - Vpísané do k...

15 - Vpísané do kostí

  • Téma: Antropológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislav/ Prírodovedecká fakulta/ Katedra antropológie

15 - Vpísané do kostí

Informácie

Kostra človeka prezrádza mnoho... vek človeka, v ktorom zomrel; pohlavie; etnickú príslušnosť; ochorenia, ktorými trpel počas života; zranenia, ktoré utŕžil; čo jedol; ako vyzeral a aký bol vysoký a i. Všetky tieto údaje nám napomáhajú získať dôležité informácie nielen o ľuďoch žijúcich v dávnej minulosti, ale i v súčasnosti pri nálezoch ľudských kostier, ktoré sú predmetom policajného vyšetrovania.