17 - Praktická ge...

17 - Praktická geológia - čo sa skrýva pod zemou?

  • Téma: Geológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky

17 - Praktická geológia - čo sa skrýva pod zemou?

Informácie

Dá sa nájsť poklad bez kopania? Používajú radar iba policajti? A vieme nájsť hrob Bátoryčky? Príďte s nami objaviť, ako si „nasadiť röntgenové oči“: ako použiť fyziku na preskenovanie podzemia. Ukážeme si, čo všetko na to potrebujeme, pozriete sa na naše prístroje, ktoré tajomne kreslia záznam podzemia a zistite, ako fungujú (a pre nadšencov ponúkame aj matematicko-fyzikálne pozadie). Preskúmajte s nami, ako treba s obrázkami z podzemia pracovať, aby sme si boli istí, že to čo sme našli, je skutočný poklad. Základné princípy inžinierskogeologického, geotechnického a hydrogeologického monitoringu, prieskumu a výskumu. V stánku bude možné vidieť aj príklady terénneho vybavenia a meracích zariadení bežne využívaných v praxi. Základné princípy inžinierskogeologického, geotechnického a hydrogeologického monitoringu, prieskumu a výskumu. V stánku bude možné vidieť aj príklady terénneho vybavenia a meracích zariadení bežne využívaných v praxi. Základné princípy inžinierskogeologického, geotechnického a hydrogeologického monitoringu, prieskumu a výskumu. V stánku bude možné vidieť aj príklady terénneho vybavenia a meracích zariadení bežne využívaných v praxi.