20 - Pohyb ako liek

20 - Pohyb ako liek

  • Téma: Zdravie
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC SAV

20 - Pohyb ako liek

Informácie

Obezita, nadváha a starnutie populácie sú obrovským problémom pre naše zdravie a zdravotníctvo. Na Slovensku obezitou trpí viac ako 60% dospelej populácie a starneme rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Existuje pritom “liek“, ktorým vieme naše metabolické zdravie do značnej miery ovplyvniť a starnutie aspoň trocha spomaliť. Tento liek nie je síce v našom zdravotníctve veľmi používaný avšak predpísať Vám ho vieme. Tým liekom je pravidelná fyzická aktivita a dlhodobá (najlepšie celoživotná) zmena výživových stereotypov. V našom stánku sa dozviete ako náš organizmus profituje z pravidelného cvičenia a čo významné sa v našom tele pri cvičení deje na molekulárnej úrovni, a to nielen vo svale ale aj v tuku, či v mozgu. Cieľom týchto navzájom poprepájaných procesov je, aby sa celé naše telo dokázalo na cvičenie adaptovať a náš výkon (rýchlosť chôdze alebo pamäť) v ideálnom prípade dokonca zvýšiť. Zistíte, ako pohyb a úprava stravovania pomáhajú pri prevencii a liečbe metabolických, neurodegeneratívnych a iných chronických ochorení. Budeme sa rozprávať o tom ako kostrový sval, náš najväčší orgán, uvoľňuje pri cvičení do organizmu rôzne molekuly, prostredníctvom ktorých komunikuje s ostatnými orgánmi v našom tele a vysiela tak signály podľa ktorých sa rozdeľujú úlohy a energia pre procesy nevyhnutné na udržanie funkčnosti našich orgánov, a teda nášho zdravia. Významným koordinátorom týchto procesov je metabolicky veľmi aktívny mozog. Vysvetlíme si akým spôsobom fyzická aktivita zlepšuje našu pamäť a okrem toho si ju aj sami môžete otestovať. Dokonca bude možné zapojiť sa do pilotnej fázy projektu, ktorého cieľom je vytvorenie online prostredia pre ľudí, ktorí sú na zmenu životného štýlu pripravení.