21 - inovujme.sk

21 - inovujme.sk

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská inovačná a energetická agentúr

21 - inovujme.sk

Informácie

Prezentácia SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - chemické pokusy realizované študentami školy.