23 - Sladkosť života

23 - Sladkosť života

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Chemický ústav SAV, v. v. i.

23 - Sladkosť života

Informácie

Kvasinky sú všade okolo nás - ukážky zo Zbierky kvasiniek sídliacej na Chemickom ústave.
Ochranný účinok cukrov pri raste rastlín v kontaminovanom prostredí.
Popularizačné pokusy pre detských návštevníkov - Chemická kuchyňa.