25 - Zisti či si ...

25 - Zisti či si zdravý

  • Téma: Medicína
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: AXON PRO/ Paneurópska VŠ/ Ústav informatiky SAV, v. v. i.

25 - Zisti či si zdravý

Informácie

Počas prezentácie sa dozviete viac o neurodegeneratívnych ochoreniach a o najnovších výskumoch v tejto oblasti. Bude prezentovaný projekt „Včasné varovanie pred Alzheimerovou chorobou“. Cieľom výskumu je nájsť jednoduchú metódu na skorú detekciu Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby analýzou hovorenej reči. Výsledkom je mobilná aplikácia, pre laikov alebo aj pre lekárov prvého kontaktu, s ktorou sa bude dať detegovať skoré štádium Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby.