26 - Sladká diagn...

26 - Sladká diagnostika

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: "Chemický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. "

26 - Sladká diagnostika

Informácie

Ukážka rôznych druhov sacharidov. Vzorky rôznych (nano)materiálov (kovové a uhlíkové častice) používaných k úpravám povrchov, ktoré slúžia na tvorbu biosenzorov na diagnostiku ochorení. Ukážka rýchlej diagnostiky v klinickej praxi - ELISA platničky a jednorazové LFA testy.