29 - Український...

29 - Український науковий куточок/ Ukrajinský vedecký kútik

  • Téma: Vzdelávanie
  • Miesto konania: Stará tržnica

 29 - Український науковий куточок/ Ukrajinský vedecký kútik

Informácie

Vedkyne z Ukrajiny predstavia výskumné aktivity na ktorých pracujú a zároveň pomôžu deťom, žiakom a študentom z Ukrajiny objavovať vedecké experimenty počas ENV22.