42 - Jazyk ako ná...

42 - Jazyk ako nástroj manipulácie

  • Téma: Jazykoveda
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenská akadémia vied, v. v. i.

42 - Jazyk ako nástroj manipulácie

Informácie

Hoci v komunikácii prirodzene sledujeme, o čom sa vypovedá, komunikovaný obsah vnímame aj v spätosti s celkovým (jazykovým) prejavom nášho komunikačného partnera, ktorý sa usiluje okrem iného vykresliť svoje videnie sveta. Prístup ku skúmaniu jazyka, ktorý sa odráža v metafore jazyk ako nástroj komunikácie, preto vkladáme do novej perspektívy – jazyk ako nástroj manipulácie –, čím reagujeme na aktuálny spoločenský kontext hoaxov, dezinformácií a konšpiračných teórií. Jazykom si predsa neodovzdávame len informácie, ale v prvom rade konáme – sľubujeme, prosíme, strašíme, zľahčujeme, klameme... – prispôsobujeme si realitu, aby lepšie poslúžila našim (komunikačným) cieľom, teda manipulujeme.