47 - Krajina čo s...

47 - Krajina čo si a na čo nám slúžiš?

  • Téma: Ekológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

47 - Krajina čo si a na čo nám slúžiš?

Informácie

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. si na tohoročnú expozíciu v rámci Európskej Noci Výskumníka, pripraví výber ukážok využitia a ochrany zložiek a prvkov krajiny. Program s názvom Krajina čo si a na čo nám slúžiš? bude venovaný širokej verejnosti s dôrazom na žiakov základných a stredných škôl.
Program plný hier, súťaží, ukážok práce s mikroskopom, zábavnou formou oboznámi žiakov a študentov o danej téme tak, aby si získané vedomosti vedeli aj priamo na mieste overiť a prakticky vyskúšať.